Махмас - Энциклопедия архимандрита Никифора

МАХМАС (1Мак 9:13) - город на границе колена Вениаминова и Ефремова к с. от Иерусалима.