Clicky

Чи був Ісус теслярем?

Школа

Спрашивает Іван
Отвечает Олексій Марченко, 30.08.2023


Вітаю, Іване

Цікаве питання. Загальноприйнята думка, що Ісус Христос був теслею, успадкувавши цю професію від отця Йосипа.

Цей образ зручний, оскільки він робить нашого Спасителя людянішим, ближчим до простого трудівника. Якщо Ісус освоїв просту професію, значить, Він здатний зрозуміти простого працівника, людину «некнижну».

Ось два тексти, які кажуть нам про це.
Чи ж не тесля Він син? Чи не Його Мати називається Марія, і брати Його Яків та Йосій, і Симон, і Юда?

Чи ж не тесля Він, син Марії, брат Якова, Йосії, Юди та Симона? Чи не тут, між нами, Його сестри? І спокушалися про Нього.
Не має сенсу ставити під сумнів сам факт, що Ісус мав якусь професію. Але цікаво звернутися до мови оригіналу - до грецьких текстів, з яких і складається Новий Завіт.

В обох випадках стоїть одне й теж слово τέκτων (тектон). Саме цей іменник дав корінь деяким запозиченим словам: «тектоніка», «тектонічний».

Ці слова вживаються у одному з розділів геології, що вивчає розвиток структури земної кори.

Іменник τέκτων (тектон), як це властиво грецькій мові, має кілька значень. Але основне його значення - "будівельник" або "майстер будівельної справи".

Іноді це слово вставлялося в різні словосполучення і набуває іншого смислового навантаження. Наприклад, νεων τέκτονες , що означало «кораблебудівник», або τέκτων κεραοξόος - майстер, який виготовляє вироби з рогу і навіть  τέκτων νωδυνιαν – лікар або цілитель.

Як бачимо це слово було дуже широкого вживання. 

Можна побачити, як це слово вживається у Септуагінті, перекладі Старого Завіту на грецьку мову.
19 А коваля не було по всім Ізраїлевім Краї, бо филистимляни сказали: Щоб не робили євреї меча чи списа!
(1Сам.13:19)

11 І послав Хірам, цар тирський, послів до Давида, та кедрового дерева, і теслів, і каменярів для стін, і вони збудували дім для Давида.
(2Сам.5:11)
Дослівно « τεκτονας ξυλων » і « τεκτονας λιθων » слід перекладати як «будівельники (майстри) дерева» та «будівельники (майстри) каменю». Або краще перекласти це як «теслярі» і «муляри».

Ще одне місце.
14 це син однієї вдови, з племени Нефталимового, а батько його тирянин, що робив на міді (τεκτων χαλκου майстер міді). І був він наповнений мудрістю й розумом, та вмінням робити всяку роботу на міді. І прийшов він до царя Соломона, і зробив усю його роботу.
(1Цар.7:14)
Ми бачимо, що у всіх цих місцях іменник τέκτων (тектон) не вживається як "тесляр". Найпряміше значення цього слова - "майстер". Якби автори мали на увазі саме тесляра, то в оригіналі стояло б  τεκτονας ξυλων (тектонас ксУлон)  -  майстер по дереву. 

Але чому ж у сучасних перекладах Нового Завіту це слово τέκτων (тектон) перекладено, як «тесляр» чи «тесля»?

Мета перекладача - зробити переклад максимально зрозумілим для широких мас населення. Тому незрозуміле слово «будівельник-майстер» було переведено на зрозуміліше «тесляр», тому що дерев`яні вироби були у кожного (стіл, стільці), багато будинків робили з дерева і для їх виробництва потрібні саме теслярі, а не муляри, ковалі або монтажники. 

В Стардодавній Іудеї ж навпаки, дома робили в основному з глини та каміння. Теслярі могли робити дахи. Тому, швидше за все, і Йосип, відчим Ісуса, і сам Ісус були будівельниками, можливо, сьогодні ми їх назвали б мулярами, каменярами, майстрами на всі руки.

Хоча напевно правильніше було б назвати Ісуса – Майстром, Майстром душ людських, який працює з особливою глиною. З глиною наших сердець. 

З повагою,
Олексій